Adam Tittinger - opiekun merytoryczny kierunku: Handel zagraniczny i negocjacje

KADRA / TRENERZY

dr Adam Tittinger

Doktor nauk ekonomicznych, spec. zarządzanie (studia doktoranckie St. George University, Londyn, Bremen). Brał udział w organizacji i prowadzeniu szkoleń, warsztatów interaktywnych, w projektach międzynarodowych: Phare Access, Phare/TACIS, Phare Partnership, Phare CBC, Phare SSG, Phare 2000, Phare 2002, Leonardo da Vinci, Grundvig, SPO RZL, Equal, Leader+, POKL, POIG. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania metody cyklu uczenia się dorosłych, w prowadzeniu szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów, a także przygotowywania studiów wykonalności i oceny projektów inwestycyjnych PCM . Wykładowca zarządzania – WSIiZ Rzeszów, Uniwersyt Rzeszowski.

Przez wiele lat kierował jednostkami organizacyjnymi, przedsiębiorstwami, projektami i zespołami ludzkimi w różnych środowiskach technologicznych i gospodarczych. Zaangażowany w doradztwo w sieciach KSU i KSI (audyty technologiczne, transfery technologii w branży elektromaszynowej, instalacji i aparatów przemysłowych, ICT), doradztwo przy realizacji projektów w ramach POKL i POIG (rozwój powiązań kooperacyjnych, clustering, plany rozwoju eksportu).

Audytor monitorujący Norweski Mechanizm Finansowy – projekty realizowane w Polsce, krajach bałtyckich, obwodzie kaliningradzkim.