Dofinansowanie do studiów podyplomowych dla osób fizycznych

Baza Usług Rozwojowych – informacje ogólne

Baza Usług Rozwojowych to serwis Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości łączący jednostki szkoleniowe z osobami, które chcą poszerzyć swoje kompetencje. W BUR zamieściliśmy oferty studiów podyplomowych na które możesz uzyskać dofinansowanie. Oto jak możesz sprawdzić czy dofinansowanie jest możliwe:

  1. wejdź na stronę: Usługi Rozwojowe PARP – WSIiZ.
  2. sprawdź w internecie, czy w obszarze Twojego miejsca zamieszkania prowadzone są aktualnie nabory do programów dofinansowujących szkolenia i studia podyplomowe. Najczęściej nabory takie ogłaszane są dwa lub trzy razy w roku.
  3. zobacz, czy studia podyplomowe, które Cię interesują znajdują się na liście BUR. Jeżeli tak, zaaplikuj przez powyższą stronę i zarejestruj się na studia. Jeżeli nie, skontaktuj się z nami: mailowo (csp@wsiz.edu.pl) lub telefonicznie (17 866 14 08).

Więcej o Bazie Usług Rozwojowych możesz przeczytać na https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


Dofinansowania do studiów poprzez Bazę Usług Rozwojowych


Pożyczki na kształcenie

  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości rozpoczęła 10 maja 2024 r. nabór wniosków w projekcie “Pożyczki na Kształcenie”. Pożyczki są nieoprocentowane, a pożyczkobiorca może uzyskać do 35% umorzenia spłaty.
  • Fundacja Fundusz Współpracy przyjmuje od 5 września 2022 roku wnioski o udzielenie pożyczki na opłacenie studiów podyplomowych w ramach programu „Pożyczki na kształcenie”. Pożyczki są nieoprocentowane, a pożyczkobiorca może uzyskać do 25% umorzenia spłaty.
  • Fundusz pożyczkowy „OPEN” jest udzielany na szkolenia i studia podyplomowe dla osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe. Pożyczki są nieoprocentowane. Uczestnik programu ma gwarantowane umorzenie 15% wartości pożyczki po zakończeniu kształcenia. Natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

Powiatowy Urząd Pracy finansuje studia podyplomowe

Każdy bezrobotny i poszukujący pracy, który kwalifikuje się do podjęcia kształcenia podyplomowego (posiada co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera) i chce skorzystać z dofinansowania powinien złożyć stosowny wniosek w PUP. Urząd Pracy może sfinansować do 100% kosztów kształcenia nie więcej jednak niż 300% średniego wynagrodzenia.

Powiatowy Urząd Pracy finansuje studia przez cały okres ich trwania i nie ma znaczenia czy słuchacz w międzyczasie znalazł zatrudnienie lub założył np. działalność gospodarczą. Przez okres trwania studiów, słuchacz będzie pobierał stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. Bliższych informacji można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy (np. pup.rzeszow.pl).


Pamiętaj, aby mieć zagwarantowane miejsce na studia musisz dostarczyć do CSP komplet wymaganych dokumentów. Data dostarczenia dokumentów decyduje o kolejności przyjęcia na studia.